Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2020-05-29 13:39:46

Postępy w opracowaniu nowych radarów

     Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. spółka PIT-RADWAR S.A. realizuje kilka ważnych projektów badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych typów stacji radiolokacyjnych dla Sił Zbrojnych RP, w tym: SPL (PLC/PET), P-18PL, Wisła, Warta i Sajna. Zapytaliśmy firmę, jak przebiegają te prace, czego dotyczą najistotniejsze problemy oraz czy uda się dotrzymać planowanych terminów zakończenia poszczególnych projektów. Przekazane informacje (które w tekście zaznaczono kursywą) otrzymaliśmy w dniu 12 maja bieżącego roku.

SPL

  Celem projektu jest opracowanie Systemu Pasywnej Lokacji (SPL) bazującego na radarach pasywnych na potrzeby Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej (ZROP) nowej generacji kr. Wisła i Narew do poziomu umożliwiającego jego wdrożenie w Siłach Zbrojnych RP. System ma umożliwić lokalizację obiektów powietrznych z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego lokalnych emiterów – technologii PCL (Passive Coherent Location), jak też promieniowania generowanego przez obiekty powietrzne – czyli technologii PET (Passive Emitter Tracking) np. bezzałogowych statków powietrznych wykonanych z kompozytów, o małych sygnaturach radiolokacyjnej i termicznej.

  Podstawowe informacje:

 • Data rozpoczęcia projektu: 18 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: konsorcjum PIT-RADWAR S.A. (lider) oraz Politechnika Warszawska i AM Technologies Polska Sp. z o.o. Sp.k.
 • Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOBR/0043/R/ID1/2012/03).
 • Początkowy planowany termin zakończenia: 17 grudnia 2016 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 2020 rok (wg. informacji na stronie internetowej producenta).
 • Urealniony termin zakończenia: 2021 rok (wg. informacji udzielonych przez producenta).
 • Wartość projektu: 71,8 mln PLN (w tym 64,2 mln PLN dofinansowania).


  Aktualny stan realizacji:

Obecnie dobiega końca etap przygotowania stacji do funkcjonalnych badań systemowych. Trwają jeszcze uzgodnienia Programu Badań Wstępnych (PBW), który dla tak skomplikowanego systemu znacznie przewyższa swoim zakresem i rozwiązaniami typowy radar wstępnego wykrywania. Uzgodnienie i zatwierdzenie PBW jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia tych badań. Należy przy tym wspomnieć, że część badań ma być realizowana w warunkach poligonowych przy wsparciu MON, co wymaga dodatkowych uzgodnień. Trwają również w ograniczonych warunkach (z powodu panującego zagrożenia epidemicznego COVID-19) prace przygotowujące system do badań.

Zakładając, że do końca maja br. powstaną warunki do normalnej pracy całego zespołu oraz przeprowadzenia niezbędnych testów i szkoleń, można założyć, że gotowość do badań wstępnych zostanie osiągnięta z początkiem lipca. Należy też stwierdzić, że w związku z panującym zagrożeniem epidemicznym rzutującym na terminarz prac oraz dostępność zasobów, w tym zasobów ludzkich planowane zakończenie projektu w 2020 roku jest mało prawdopodobne.

Jeśli chodzi o najistotniejsze problemy część z nich dotyczy kwestii natury technicznej, spodziewanych i możliwych do przewidzenia w przypadku prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowatorskimi konstrukcjami. Jeśli się takie pojawiają, omawiane i rozwiązywane są we ścisłej współpracy z Interesariuszami”.

  Do podanych powyżej informacji należy dodać, że do wykonania pozostaną jeszcze badania kwalifikacyjne (państwowe) wraz z rewizją dokumentacji technicznej. 

 PET-PCL fot.PGZ

Prototyp Systemu Pasywnej Lokacji na nośniku Jelcz P882.53. Fot. PIT-RADWAR S.A.

P-18PL

  Celem projektu jest opracowanie prototypu mobilnego radaru wstępnego wskazywania celów pracującego w paśmie metrowym, ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach P-18PL dla ZROP kr. Wisła i Narew, będącego wersją rozwojową aktualnie eksploatowanego radaru P-18.

  Podstawowe informacje:

 • Data rozpoczęcia projektu: 19 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: konsorcjum PIT-RADWAR S.A. (lider) oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOBR/0042/R/ID1/2012/13).
 • Początkowy termin zakończenia: 18 grudnia 2016 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 2020 rok (wg. informacji na stronie internetowej producenta).
 • Urealniony termin zakończenia: 2021 rok (wg. informacji udzielonych przez producenta).
 • Wartość projektu: 49,7 mln PLN (w tym 42,3 mln PLN dofinansowania).


  Aktualny stan realizacji:

„Prototyp radaru znajduje się w fazie badań wstępnych (zakładowych). Zrealizowano badania według programu badań wstępnych zgodnie z 85% metodyk. Kolejny (ostatni) etap projektu to badania kwalifikacyjne (państwowe) wraz z rewizją dokumentacji technicznej.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym rzutującym na terminarz prac oraz dostępność zasobów, w tym zasobów ludzkich planowane zakończenie projektu w 2020 roku jest mało prawdopodobne”.

  Jeśli chodzi o najistotniejsze problemy udzielona odpowiedź była taka sama jak w przypadku systemu SPL.

P-18PL-Fot. MC

Prototyp stacji radiolokacyjnej P-18PL. Fot. Mariusz Cielma/Dziennik Zbrojny.

Wisła

  Celem projektu było opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego w paśmie X lub C z anteną aktywną sterowaną fazowo w dwóch płaszczyznach (AESA) dla ZROP średniego zasięgu kr. Wisła.

Podstawowe informacje:

 • Data rozpoczęcia projektu: 19 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: konsorcjum PIT-RADWAR S.A. (lider) oraz Politechnika Warszawska.
 • Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOBR/0041/R/ID1/2012/13).
 • Początkowy termin zakończenia: 18 grudnia 2020 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 2020 rok (wg. informacji na stronie internetowej producenta).
 • Urealniony termin zakończenia: podjęto decyzję o zakończeniu realizacji projektu na wstępny etapie.
 • Wartość projektu: 155 mln PLN (w tym 155 mln PLN dofinansowania).


  Aktualny stan realizacji:

„Realizacja projektu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach WISŁA została wstrzymana przez zamawiającego w lutym 2017 roku jako konsekwencja podjęcia decyzji o zakupie systemu PATRIOT w formule FMS. W grudniu 2018 roku Zamawiający podjął decyzję o zamknięciu projektu. Obecnie projekt jest w fazie zamykania.

Projekt zostanie zakończony na etapie częściowej realizacji projektu wstępnego”.

Warta

  Celem projektu jest opracowanie prototypu mobilnej, trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej dalekiego zasięgu RDL-45, pracującej w pasmie L kryptonim WARTA z rozproszonym nadajnikiem półprzewodnikowym, charakteryzującej się zdolnością do szybkiej zmiany pozycji bojowej, szybkiego osiągnięcia zdolności do rozpoznawania przestrzeni powietrznej na nowej pozycji bojowej, w wymaganej strefie informacji radiolokacyjnej oraz zdolnością do przesyłania danych wyjściowych drogą radiową i przewodową do współpracujących systemów. Stacja ma posiadać zasięg instrumentalny 470 km.

  Podstawowe informacje:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2012 roku.
 • Wykonawca: konsorcjum PIT-RADWAR S.A. (lider) oraz Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach konkursu nr 2/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr 0029/R/ID1/2012/02).
 • Początkowy termin zakończenia: 31 sierpnia 2015 roku, jednak później dokonano zmiany zakresu (w tym podniesiono oczekiwany poziom gotowości technologicznej) i wartość projektu oraz harmonogramu jego realizacji.
 • Aktualny termin zakończenia: 2022 rok (wg. informacji na stronie internetowej producenta).
 • Wartość projektu: 142,3 mln PLN (w tym 132,3 mln PLN dofinansowania).


  Aktualny stan realizacji:

„Projekt znajduje się na etapie projektu technicznego, po którym nastąpią badania wstępne, a po nich badania kwalifikacyjne i rewizja dokumentacji technicznej po badaniach kwalifikacyjnych.

Dokładne oszacowanie, o ile należy przedłużyć czas realizacji projektu, będzie możliwe po powrocie do normalnych warunków pracy. 

Badania wstępne (zakładowe) planowane są do przeprowadzenia od 1 lipca 2021 roku do 30 listopada 2021 roku, badania kwalifikacyjne od 1 grudnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Projekt ma zakończyć się prototypem po badaniach kwalifikacyjnych wraz z wprowadzeniem do dokumentacji technicznej ewentualnych zaleceń z badań kwalifikacyjnych.

Do transportu stacji WARTA wykorzystywane są pojazdy JELCZ 882.53 oraz przyczepy produkowane przez firmę Autosan”.

  W przypadku najistotniejszych problemów udzielona odpowiedź była taka sama jak dla systemu SPL.

Warta Fot. MON

Prototyp stacji radiolokacyjnej RDL-45 Warta. Fot. MON.

Sajna

  Celem projektu jest opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem pracującego w paśmie C z anteną aktywną sterowaną fazowo w dwóch płaszczyznach (AESA) dla ZROP krótkiego zasięgu kr. Narew.

  Podstawowe informacje:

 • Data rozpoczęcia projektu: 19 grudnia 2012 roku.
 • Wykonawca: konsorcjum PIT-RADWAR S.A. (lider) oraz Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Projekt współfinansowany przez NCBiR w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOBR/0040/R/ID1/2012/13).
 • Początkowy termin zakończenia: 18 grudnia 2017 roku.
 • Aktualny termin zakończenia: 2022 rok (wg. informacji na stronie internetowej producenta).
 • Wartość projektu: 103,8 mln PLN (w tym 101,1 mln PLN dofinansowania).


  Aktualny stan realizacji:

„Zgodnie z umową obecnie realizowany jest etap Projektu Technicznego, w ramach którego trwa produkcja elementów składowych prototypu radaru SAJNA oraz ich badania prototypowe.

Wydłużenie czasu realizacji projektu, wprowadzone ostatnim aneksem, było konsekwencją wcześniejszej zmiany Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych w zakresie parametrów funkcjonalnych, które przełożyły się m.in. na potrzebę zastosowania większej niż zakładano anteny AESA, zwiększenia wysokości masztu antenowego oraz wynikających z tych zmian wielowymiarowych i złożonych zmiany projektowych. 

Prototyp radaru SAJNA jest w trakcie produkcji. Integracja i uruchomienie kompletnego prototypu radaru, zgodnie z planem, ma odbyć się w roku 2021. 

Zgodnie z Umową przewidujemy przeprowadzenie badań wstępnych (zakładowych) i kwalifikacyjnych prototypu w roku 2022.

Wyzwania związane z realizacją projektu SAJNA wynikają z konieczności pogodzenia wymagań w zakresie cech funkcjonalnych i zdolności radaru, takich jak zasięg wykrywania i zabudowa na jednym pojeździe przy równoczesnym spełnieniu oczekiwań w zakresie mobilności, osiąganych czasów gotowości, rozmiarów i masy urządzenia.

Tak jak w przypadku opisanych wcześniej projektów B+R, tak i w tym przypadku stajemy przed wyzwaniem realizowania prac wymagających ścisłej kooperacji oraz częstych konsultacji i spotkań w reżimie sanitarnym utrudniającym ich przeprowadzanie. Obecnie trudny do oceny jest możliwy wpływ epidemii na realizacje zadań, w szczególności przez naszych podwykonawców i poddostawców, na których w różny sposób wpływa obecnie panująca pandemia. W zależności od rozwoju sytuacji i ograniczeń dla działalności gospodarczej nie można wykluczyć ich bezpośredniego wpływu na termin zakończenia tego jak i innych projektów”.

Sajna Grafika PGZ

Koncepcja konstrukcji i planowane elementy stacji radiolokacyjnej Sajna. Grafika PGZ S.A.

Tomasz Dmitruk 

Autor pragnie podziękować Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz spółce PIT-RADWAR S.A. za udzielone informacje.
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Okręty podwodne typu I-400 (Sen Toku)

Okręty podwodne typu I-400 (Sen Toku)

Po wybuchu II wojny światowej kontynentalna część Stanów Zjednoczonych (nie licząc Alaski) została zaatakowana jedynie przez japońskie okręty podwo...

więcej polecanych artykułów