Serwis używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
zamknij   

szukaj

2022-08-30 19:09:35

Nawet 137 mld PLN na obronność w 2023 roku

     W dniu 30 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa mają wynieść 604,4 mld PLN, a wydatki 669,4 mld PLN (deficyt do 65 mld PLN). W 2023 roku na obronność zamierza się przeznaczyć kwotę 97,44 mld PLN, co stanowi 3% PKB prognozowanego na 2023 rok (3 248 mld PLN) i 14,5% wydatków budżetu państwa. Na łączne wydatki obronne składają się środki ujęte w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” w wysokości 96,915 mld PLN oraz 525 mln PLN w dziale 752 „Obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa. Dodatkowo, ze środków Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) na cele związane z obronnością zaplanowano wydatki na kwotę do 39,74 mld PLN, które mogą (ale nie muszą) zostać uruchomione na wniosek MON. W przypadku ich pełnego wykorzystania, łączne wydatki obronne w 2023 roku mogą osiągnąć poziom do ok. 137 mld PLN (20,5% wydatków budżetu państwa).

AHS Krab Fot. HSW

Zwiększone wydatki na armię to także szansa na podniesienie zdolności polskiego przemysłu obronnego. Oby jej nie zmarnowano. Fot. HSW S.A. 

  Zwiększone do 3% PKB wydatki na obronność wynikają z zapisów ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca br., która weszła w życie 23 kwietnia tego roku.

  Dla porównania, zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok łączne nakłady obronne określono na poziomie 57,783 mld PLN, co stanowić miało 2,2% tegorocznego PKB (szacowanego na potrzeby ustawy budżetowej na 2626,3 mld PLN). W dniu 13 czerwca br. MON opublikowało jednak komunikat z którego wynikało, że „według półrocznej oceny wydatków obronnych, ich udział w PKB na koniec roku osiągnie poziom około 2,4%. Wydatki będą składać się ze środków budżetowych zaplanowanych na obronność oraz środków pozabudżetowych pochodzących z FWSZ”.

  Z dodatkowych informacji uzyskanych przez autora z MON wynika, że wspomniane wydatki w wysokości 2,4% PKB oznaczają w praktyce, wydatkowanie w 2022 roku kwoty ok. 73 mld PLN, bowiem 2,4% policzono od PKB Polski w 2022 roku szacowanego na 3052,88 mld PLN przez Organizację Współpracy gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Na łączną kwotę ok. 73 mld PLN wchodzić mają: 

  • wydatki zaplanowane w części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” - 57,052 mld PLN;
  • wydatki zaplanowane poza częścią 29 budżetu państwa w ramach działu 752 „Obrona narodowa” - 512,8 mln PLN;
  • wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych poniesione do chwili jego likwidacji tj. 23 kwietnia br.- 1,44 mld PLN;
  • wydatki AMW przeznaczane na inwestycje i zaliczone do wydatków obronnych - 27,0 mln PLN;
  • wydatki z FWSZ zaplanowane na 2022 rok (łącznie z kosztami 20,21 mld PLN) pomniejszone o kwotę 6,3 mld PLN jaką wpłacono w 2021 roku do FMSZ (i w 2022 roku przekazano do FWSZ) ze środków budżetu państwa z części 29 „Obrona narodowa” (jak wyjaśnia MON w celu uniknięcia podwójnego naliczenia wykonania tej samej kwoty). Będzie to zatem kwota 13,91 mld PLN.

  Planowane wpływy i wydatki z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) w 2023 roku zostały ujęte w „Planie finansowym FWSZ na 2023 rok”, dokumencie przygotowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na podstawie art. 811 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny. Plan ten przedstawiono posłom podczas 79 posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, które odbyło się 22 czerwca tego roku. W 2023 roku w ramach FWSZ zaplanowano wydatkowanie 49,34 mld PLN, ale na kwotę tę mają się składać m.in. środki w wysokości 9,6 mld PLN przekazane do FWSZ z części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa” przez szefa MON. Realnie zatem wydatki możliwe do sfinansowania w 2023 roku z FWSZ, poza wydatkami ujętymi w budżecie państwa wynoszą maksymalnie 39,74 mld PLN.

  Wydatki obronne w 2023 roku mogą być wyższe niż zaplanowane na 2022 rok o kwotę od 24,4 mld PLN (wzrost o 33,5%) do nawet 64 mld PLN (wzrost o 87,7%). Będzie to zależało od stopnia wnioskowania przez MON o środki z FWSZ, które mają zostać uzyskane poprzez emisję obligacji przez BGK. 

  Podsumowując, nakłady zaplanowane na obronność w 2023 rok są imponujące. Należy oczekiwać, że środki te zostaną wykorzystane racjonalnie przez MON, a ich wydatkowanie będzie transparentne dla polskiego podatnika, który pośrednio będzie ponosił koszty koniecznego zwiększenia zdolności Wojska Polskiego.

  Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a pod koniec września br. powinien zostać przekazany do Sejmu RP. 

Tomasz Dmitruk
Rejestracja

Funkcja chwilowo niedostępna

×

Logowanie

×

Kontakt

×
Topaz ze wsparciem eksploatacji

Topaz ze wsparciem eksploatacji

Warszawska 2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o wskazaniu 8 marca br. (informację upubliczniono 5 kwietnia) wykonawcy serwisu Zautomatyzo...

więcej polecanych artykułów